BHP Expert - Powrót do strony głównej

BHP EXPERT

Usługi BHP dla firm

Kontakt:
expert@bhpwejherowo.pl

tel. 793 963 359

Usługi BHP

Świadczymy usługi w zakresie:

Organizacji i prowadzenia szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ.

Obsługa BHP i p.poż. w ramach stałej umowy

Tworzenia wymaganej prawem dokumentacji

Oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego

Prowadzenia postępowań powypadkowych

Opracowywania instrukcji oraz procedur z zakresu BHP, PPOŻ.

Zakładanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie BHP
(ewidencje szkoleń, rejestry badan, wypadków,karty czynników szkodliwych itd.)

Doraźnej analizy stanu BHP i ochrony PPOŻ.

Nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji nakazów organów kontrolnych PIP PIS.

Kontrolę stanowisk pracy

Inne czynności wchodzące w zakres obowiązków służby BHP w zakładzie pracy.

©BHP EXPERT 2011     Projekt i realizacja: R3B.com.pl | Projekt graficzny